OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU KONKURS OFERT

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Miasta Ustroń, do kontaktów: Ireneusz Staniek, lok 33, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320, e-mail kerix@poczta.onet.pl.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania Rynku w Ustroniu ze szczegółowym uwzględnieniem terenów stanowiących własność gminy.

Miejsce wykonywania Ustroń płyta rynku oraz tereny przyległe będące własnością Miasta.

Granice opracowania

Od strony wschodniej                     rząd zabudowy mieszkalno – usługowo – handlowej wzdłuż     ul. 3 Maja.

Od strony zachodniej                     rząd zabudowy mieszkalno – usługowej usytuowanej wzdłuż zachodniego brzegu                                                                            potoku Bładniczka wraz z budynkiem biblioteki miejskiej

Od strony północnej                       pas drogowy ul. 3 Maja od skrzyżowania z ulicą Grażyńskiego oraz trakt pieszo –                                                                             jezdny wzdłuż potoku Bładniczka w rejonie hotelu Równica

Od strony południowej                   południowy skraj skweru przy pomniku ofiar zbrodni hitlerowskich

Konkurs polega na wykonaniu koncepcji programowo – przestrzennej rynku w Ustroniu stosownie do ustaleń Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ustronia

Wymaganym terminem składania prac konkursowych jest 16.01.2006r. godzina 14:00 Urząd Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, lok nr 33

Szczegółowy regulamin konkursu można otrzymać w Urzędzie Miasta Ustroń pokój 33 lub drogą elektroniczną po pisemnym zwróceniu się o przesłanie materiałów konkursowych na adres kerix@poczta.onet.pl

Kryteria oceny prac konkursowych


Kryterium – walory urbanistyczno – architektoniczne, w tym jasność i czytelność rozwiązań przestrzennych    ( 0 – 30)
Kryterium – rozwiązania funkcjonalno – użytkowe - ( 0 – 20) pkt.
Kryterium – dostosowanie projektowanego zagospodarowania terenu oraz form przestrzennych do warunków wynikających z sąsiedztwa Zespołu Miejskiego- ( 0 – 20) pkt.
Kryterium – możliwość etapowania realizacji planowanej zabudowy - ( 0 – 10) pkt.
Kryterium – nowatorstwo i oryginalność przyjętych rozwiązań -          ( 0 – 10) pkt.
Kryterium – ekonomika rozwiązań - ( 0 – 5) pkt.
Kryterium – walory eksploatacyjne - ( 0 – 5) pkt.

Nagrody w konkursie

I miejsce         5000,00 zł

II miejsce       2000,00 zł

III miejsce      1000,00 zł

Data ogłoszenia: 10.11.2005 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs Koncepcja programowo - przestrzenna zagospodarowania Rynku w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:10.11.2005 17:18
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:13.03.2006 21:02