OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Dostawa wyposażenia dla Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 Ustroniu Nierodzimiu

Zakres dostawy:

Lo

Nazwa wyposażenia

Ilość

1.

Ławka zawodnicza (8 kpl po 5 szt)

8 kpl 40 siedzisk

2.

Ławki szatniowe z wieszakiem jednostronne dł 2,Om (po 6 wieszaków w

6 kpl

zestawie)

3.

Zestaw do skoku wzwyż(stojaki, poprzeczka aluminiowa)

1 kpl

4.

Materac do zeskoku 2x3m, gr40cm

1 szt

5.

Konstrukcja naścienna z kółkami gimnastycznymi

1 kpl

6.

Kozioł gimnastyczny z regulacją wysokości 0,90 do 1,30m, nogi metalowe

1 szt

7.

Skrzynia gimnastyczna pięcioczęściowa

1 szt

8.

Odskocznia gimnastyczna wysokości l4cm

1 szt

9.

Ławki gimnastyczne długości 4m

2 szt

10.

Tablica wyników ręczna uniwersalna

1 kpl

11.

Materac gimnastyczny2,Oxl,2xO,lm

4szt

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15°°, za zaliczeniem pocztowym lub drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – dostawa wyposażenia.

Wymagany termin realizacji zamówienia:               12.12.2005r.                                                 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury konkursowej inż. Ireneusz Staniek             tel. 33 8579-320

W sprawach technicznych                             Sławomir Bąk            tel. 33 8579-322

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 25.11.2005r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C =      ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik 1,00 odpowiadający
wadze kryterium CENA.

Procedura negocjacyjna z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 25.11.2005r. o godzinie 11:00.

                                                          

Termin i miejsce podpisania umowy Urząd Miasta Ustroń lok. 33 dzień 25.11.2005r. godz. 15:00

Ustroń, dn. 17.11.2005r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa wyposażenia dla Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 Ustroniu Nierodzimiu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:17.11.2005 10:32
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:17.11.2005 10:32