W dniu 27.03.2017 r.  Towarzystwo Rekreacyjno- Sportowe "Siła" z siedzibą w Ustroniu złożyło ofertę na realizację zadania pn.  "Jubileusz 25-lecia TRS "Siła" Ustroń". Oferta rozpatrywana jest w trybie art. 19a Ustawy z dania 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku z Zarządzeniem nr 85/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pn.  "Jubileusz 25-lecia TRS "Siła" Ustroń" oferta zostanie umieszczona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta. 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:oferta realizacji zadania przez TRS "Siła"
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Data publikacji:29.03.2017 15:19
Informację aktualizował:Magdalena Kozłowska
Data aktualizacji:30.03.2017 09:20