OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

nr ZP.271.3.40.2017

 

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

Informuje o udzieleniu zamówienia na:

 

Czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Ustroniu
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na czyszczeniu 845 sztuk studzienek kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami na drogach miejskich i powiatowych w Ustroniu.

Szczegółowy wykaz studzienek kanalizacji deszczowej przewidzianych do czyszczenia stanowi załącznik do umowy. Po zakończeniu prac Wykonawca uporządkuje teren prac wraz ze sprzątnięciem namułu ze studzienek.

Termin realizacji zamówienia to okres: do dnia 30.06.2017 r.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia:

ZARZĄDZENIE Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami) § 13 ust. 1 lit. g)

Data udzielenia zamówienia: 04.04.2017 r.

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 43-450 Ustroń ul. M. Konopnickiej 40

Cena wybranej oferty:

50,00 zł brutto / 1 sztukę studzienki, próg wartościowy umowy: 42 250,00 zł brutto

 

Ustroń, dn. 04.04.2017 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:10.04.2017 11:35
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:27.04.2017 09:45