ZADANIA SAMODZIELNEGO STANOWISKA – INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

1. Informowanie o obowiązkach wynikających z RODO oraz innych właściwych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych osobowych oraz doradzanie w tym zakresie,

2. Monitorowanie przestrzegania RODO oraz innych właściwych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych osobowych,

3. Monitorowanie przestrzegania wdrożonych procedur ochrony danych osobowych,

4. Doradztwo w zakresie podziału obowiązków (np. między współadministratorami, Administratorem Danych Osobowych a podmiotem przetwarzającym lub pomiędzy pracownikami Administratora Danych Osobowych),

5. Działania zwiększające świadomość pracowników Administratora Danych Osobowych w zakresie obowiązków wynikających z RODO lub przyjętych procedur,

6. Szkolenia dla pracowników Administratora Danych Osobowych uczestniczących w operacjach przetwarzania danych,

7. Przeprowadzanie audytów w zakresie przestrzegania RODO i wdrożonych procedur ochrony danych osobowych,

8. Udzielanie na żądanie zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania,

9. Współpraca z organem nadzorczym oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych,

10. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.”

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Inspektora Ochrony Danych
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Adam Krasicki
Data publikacji:13.04.2017 11:05
Informację aktualizował:Adam Krasicki
Data aktualizacji:01.04.2019 14:33