ZADANIA SAMODZIELNEGO STANOWISKA DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

  1. Przygotowywanie planu audytu wewnętrznego w oparciu o analizę ryzyka.
  2. Przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym
    w przepisach prawnych, powszechnie uznawalnymi standardami oraz procedurami audytu wewnętrznego.
  3. Prowadzenie bieżących i stałych akt audytu.
  4. Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
  5. Wykonywanie czynności doradczych na wniosek Burmistrza lub z własnej inicjatywy po uzgodnieniu z Burmistrzem.
  6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Samodzielnego stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Adam Krasicki
Data publikacji:13.04.2017 11:07
Informację aktualizował:Adam Krasicki
Data aktualizacji:13.04.2017 11:07