ZADANIA PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

 1. Działanie na rzecz tworzenia i umacniania lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukanie poparcia dla działań na rzecz zmniejszania problemów alkoholowych.
 2. Przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych i narkomanii oraz środków ich rozwiązywania na terenie miasta.
 3. Opracowywanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Przeciwdziałania  Narkomanii  i  Przemocy w Rodzinie.
 4. Bieżąca koordynacja zadań wynikających z Miejskiego Programu, o którym mowa
  w ust. 34.
 5. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki
  i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
 6. Wdrażanie i propagowanie na terenie miasta ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych.
 7. Wprowadzanie lokalnych inicjatyw w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
 8. Prowadzenie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie miasta.
 9. Koordynowanie zadań w zakresie profilaktyki zjawisk patologii społecznej.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Pełnomocnika ds. Profilaktyki Uzależnień
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Adam Krasicki
Data publikacji:13.04.2017 11:13
Informację aktualizował:Adam Krasicki
Data aktualizacji:13.04.2017 11:13