ZADANIA PEŁNOMOCNIKA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 1. Przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających i wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa na poziomie zastrzeżone i poufne.
 2. Przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających.
 3. Prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub do służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych.
 4. Sporządzanie planów ochrony.
 5. Opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi  informacje
  niejawne w przypadkach wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
 6. Wyjaśnianie okoliczności naruszania przepisów bezpieczeństwa informacji niejawnych.
 7. Organizacja wewnętrznych kontroli stanu bezpieczeństwa informacji niejawnych
  i szkolenie pracowników w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 8. Współdziałanie z jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa
  oraz informowanie Burmistrza Miasta o przebiegu tej współpracy.
 9. Nadzorowanie kancelarii materiałów niejawnych.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Pałnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Adam Krasicki
Data publikacji:13.04.2017 11:16
Informację aktualizował:Adam Krasicki
Data aktualizacji:13.04.2017 11:16