OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

nr ZP.271.3.43.2017

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

Informuje o udzieleniu zamówienia na:

Trzykrotne koszenie poboczy dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na trzykrotnym koszeniu poboczy dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń o szerokości 1,5m.

Termin realizacji zamówienia to okres:

1)            Pierwsze koszenie do dnia 15.06.2017 r.

2)            Drugie koszenie do dnia 31.07.2017 r.

3)            Trzecie koszenie do dnia 15.09.2017 r.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia:

ZARZĄDZENIE Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami) § 13 ust. 1 lit. g)

Data udzielenia zamówienia: 14.04.2017 r.

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 43-450 Ustroń ul. M. Konopnickiej 40

Cena wybranej oferty:

0.16 zł brutto za 1 mb o szerokości 1,5m, wartość umowy: 39 456,00 zł brutto

 

 

 Ustroń, dn. 14.04.2017 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Trzykrotne koszenie poboczy dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:14.04.2017 11:51
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:31.05.2017 08:29