W dniu 21.03.2017 r. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została opublikowana na okres 7 dni oferta dotycząca realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie "Jaszowiec". Nie zgłoszono żadnych uwag do oferty.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 86/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Miasto Ustroń  zawrze umowę
ze Stowarzyszeniem "Jaszowiec" o powierzenie zadania publicznego pod nazwą "Wianki Świętojańskie 2017" na kwotę dotacji 5 000,00. 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o rozstrzygnięciu
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Data publikacji:27.04.2017 11:07
Informację aktualizował:Magdalena Kozłowska
Data aktualizacji:27.04.2017 11:12