OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.45.2017

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Zakup, dostawa i ustawienie koszy ulicznych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Miasta Ustroń:

 1. Koszy ulicznych na odchody zwierzęce typu REKS MAX w ilości 5 sztuk wykonanych z blachy ocynkowanej, malowanych proszkowo na kolor ciemno zielony i wyposażonych w:
 1. stabilną ramę umożliwiającą zakotwiczenie i przykręcanie ich do podłoża,
 2. zamek zamykany na klucz,
 3. otwór zabezpieczony klapką,
 4. opis informujący o przeznaczeniu,
 5. wewnętrzne ocynkowane wiadro ułatwiające opróżnianie o pojemności 50 l,
 6. zasobnik otwierany na klucz na pakiety worków foliowych,

Dane techniczne kosza:

 • szerokość max: 38cm,
 • pojemnik na odpady: 29 cm,
 • zasobnik na worki: 8cm,
 • wysokość max: 150cm,

 

 1. Przyulicznych koszy na śmieci w ilości 35 sztuk wyposażonych w:
 1. popielnicę, daszek,
 2. zamek zatrzaskowy otwierany za pomocą klucza,
 3. słupek z kotwą (bez kołnierza) do montowania do podłoża,

Dane techniczne kosza:

 • wysokość: 95 cm,
 • szerokość: 43cm,
 • pojemność: 35 litrów,
 • waga: ok. 15 kg
 1. Betonowych koszy na śmieci w ilości 30 sztuk wraz z ich ustawieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, o następujących parametrach:
 1. Pojemność: 70 litrów,
 2. Wymiary: wysokość 75 cm, średnica 51 cm,
 3. Kolor: grys granitowy

 

 1. Metalowych wkładów pasujących do betonowych koszy ulicznych opisanych w pkt 3 w ilości 10 sztuk

 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy, nieużywany przed dniem dostawy.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 44 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

                Natalia Kowalik e-mail: natalia.kowalik@um.ustron.pl

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera e-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.45.2017 – Zakup, dostawa i ustawienie koszy ulicznych

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 16.05.2017 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

 

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =       --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 08.05.2017 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup, dostawa i ustawienie koszy ulicznych
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:08.05.2017 11:55
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:31.05.2017 08:27