OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Miasta Ustroń, do kontaktów: Ireneusz Staniek, lok 33, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320, e-mail kerix@poczta.onet.pl.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa wraz z montażem kamer systemu monitorującego Miasto Ustroń – dwie sztuki wewnętrzny system Urzędu Miasta i dwie sztuki system zewnętrzny Urzędu Miasta Ustroń oraz dostawa trzech kamer monitorujących oraz dwóch sztuk – radia transmitujące – sterujące.

Miejsce wykonywania Urząd Miasta Ustroń

Wielkość lub zakres zamówienia:

Dostawa wraz z montażem kamer systemu monitorującego Miasto Ustroń – dwie sztuki wewnętrzny system Urzędu Miasta i dwie sztuki system zewnętrzny Urzędu Miasta Ustroń oraz dostawa trzech kamer monitorujących oraz dwóch sztuk – radia transmitujące – sterujące. Wartość zamówienia około 41000 zł netto.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 29.12.2005

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) Wymagane wadium: 0 zł

2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

Doświadczenie – wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie, co najmniej 1 zamówienie o zakresie rzeczowym podobnym do niniejszego zamówienia i o wartości dla jednego zamawiającego, co najmniej 40.000 zł zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat.

Referencje – oferent musi przedstawić referencje potwierdzające prace o wartości, co najmniej 40.000 zł wymienione w formularzu „Wykaz prac”

Sytuacja ekonomiczna i finansowa – wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 50.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień.

Kryteria oceny ofert: Cena – 100 %.

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępne do 07.12.2005, cena specyfikacji 0 PLN

Termin składania ofert: 07.12.2005 godzina 07:30 lok 33.

Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu składania ofert

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 07.12.2005 godz. 07:35, Urząd Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń lok 1

Data ogłoszenia: 21.11.2005r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa wraz z montażem kamer systemu monitorującego Miasto Ustroń – dwie sztuki wewnętrzny system Urzędu Miasta i dwie sztuki system zewnętrzny Urzędu Miasta Ustroń oraz dostawa trzech kamer monitorujących oraz dwóch sztuk – radia transmitujące – sterujące.
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:21.11.2005 16:01
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:07.12.2005 20:06