Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr 25 w sprawie zaopiniowania aneksu nr 1 do arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2017/2018 oraz przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Podmiot udostępniający informację:43 - 450 Ustroń; ul. Kreta 6
Informację opublikował:Renata Pilch
Data publikacji:30.08.2017 09:14
Informację aktualizował:Renata Pilch
Data aktualizacji:30.08.2017 09:14