W dniu 31.08.2017 r.  Stowarzyszenie Twórcze "Brzimy" złożyło ofertę na realizację zadania pn.  "Warsztaty Ceramiczne - Ustrońskie Glinioki". Oferta rozpatrywana jest w trybie art. 19a Ustawy z dania 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku z Zarządzeniem nr 257/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pn. "Warsztaty Ceramiczne - Ustrońskie Glinioki" oferta zostanie umieszczona na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta realizacji zadania publicznego ST Brzimy
Podmiot udostępniający informację:pok. nr 41
Informację opublikował:Paulina Kubok
Data publikacji:06.09.2017 14:33
Informację aktualizował:Paulina Kubok
Data aktualizacji:06.09.2017 14:34