W dniu 06.09.2017 r. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została opublikowana na okres 7 dni oferta dotycząca realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Twórcze "Brzimy". Nie zgłoszono żadnych uwag do oferty.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 282/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Miasto Ustroń  zawrze umowę
ze Stowarzyszeniem Twórczym Brzimy o powierzenie zadania publicznego pod nazwą "Warsztaty Ceramiczne- Ustrońskie Glinioki" na kwotę dotacji 2 000,00. 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o rozstrzygnięciu.
Podmiot udostępniający informację:pok. nr 41
Informację opublikował:Paulina Kubok
Data publikacji:26.09.2017 07:46
Informację aktualizował:Paulina Kubok
Data aktualizacji:26.09.2017 07:46