Wyniku konsultacji społecznych

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od dnia od 18 do 22 września 2017 r. poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, na stronie internetowej Miasta Ustroń oraz przesłanie mailem do organizacji pozarządowych projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” wraz z formularzem zgłaszania zmian i uwag do projektu. W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych wniosków.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniku konsultacji społecznych
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.09.2017 09:29