Zarządzenie Nr 364/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16.11.2017r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 364/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16.11.2017r. w sprawie wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Aleksandra Polok
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.11.2017 15:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.11.2017 08:45 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
21.11.2017 08:37 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
21.11.2017 08:37 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 364/2017 Burmistrza
Miasta Ustroń z dnia 16.11.2017r. w sprawie wyników z
przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami
oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w
sprawie projektu uchwały dotyczącej zarządzenia inkasa
oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku
leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie
uzdrowiskowej "

(Aleksandra Polok)
21.11.2017 08:32 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 364/2017 Burmistrza
Miasta Ustroń z dnia 16.11.2017r. w sprawie wyników z
przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami
oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w
sprawie projektu uchwały dotyczącej zarządzenia inkasa
oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku
leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie
uzdrowiskowej

(Aleksandra Polok)
20.11.2017 15:28 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
20.11.2017 15:28 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie Nr 364/2017
Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16.11.2017r. w sprawie
wyników z przeprowadzonych konsultacji społecznych z
mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej
zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za innkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym
zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej" na
"Zarządzenie Nr 364/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia
16.11.2017r. w sprawie wyników z przeprowadzonych
konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu
uchwały dotyczącej zarządzenia inkasa oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku
od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym,
łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie
uzdrowiskowej"

(Aleksandra Polok)
20.11.2017 15:20 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Polok)