wersja do wydruku Szymon Kaleta 20.12.2017 14:33

Wyniki przeprowadzonych konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Wyniki przeprowadzonych konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

 

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że w dniach od 16 grudnia 2017 r. do 19 grudnia 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektów aktów prawa miejscowego w ww. sprawie.

 

Konsultacje zostały przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogły przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektów aktów prawa miejscowego. Wyniki konsultacji stanowią Załącznik do Zarządzenia nr 429/2017 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2017 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki przeprowadzonych konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Szymon Kaleta
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.12.2017 14:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż