Wyniki przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działajacymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego w sprawie udzielenia dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych.

Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że w dniach od 16 lutego 2018 r. do 19 lutego 2018 r. odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektów aktów prawa miejscowego w ww. sprawie.

 

Konsultacje zostały przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogły przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektów aktów prawa miejscowego. Wyniki konsultacji stanowią Załącznik do Zarządzenia nr 53/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 lutego 2018 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działajacymi na terenie Miasta Ustroń projektu aktu prawa miejscowego w sprawie udzielenia dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Justyna Stepień
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.02.2018 12:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż