Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 22 marca 2018 r.

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 22 marca 2018 r.  w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 22 marca 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.03.2018 12:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
20.03.2018 12:32 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2018
r.”"

(Magdalena Fober)
20.03.2018 12:31 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie udzielenia
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji
służących ochronie powietrza polegających na wymianie
źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta
Ustroń"

(Magdalena Fober)
20.03.2018 12:30 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie przyjęcia
aktualizacji do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla
Miasta Ustroń do roku 2020"

(Magdalena Fober)
20.03.2018 12:29 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Ustroń"

(Magdalena Fober)
20.03.2018 12:28 Dodano załącznik "projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla niektórych nauczycieli"

(Magdalena Fober)
20.03.2018 12:27 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie podziału
Miasta Ustroń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych"

(Magdalena Fober)
20.03.2018 12:26 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie podziału
Miasta Ustroń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu"

(Magdalena Fober)
20.03.2018 12:26 Dodano załącznik "projekt uchwały uchylający uchwałę w
sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury"

(Magdalena Fober)
20.03.2018 12:25 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu
Cieszyńskiego na realizację zadania „Prowadzenie
Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych
Przemocą w Rodzinie""

(Magdalena Fober)
20.03.2018 12:25 Dodano załącznik "projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta
Bielsko-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej"

(Magdalena Fober)
20.03.2018 12:24 Dodano załącznik "projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym
zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej"

(Magdalena Fober)
20.03.2018 12:23 Dodano załącznik "projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
20.03.2018 12:22 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)