ZAKRES ZADAŃ - URZĄD STANU CYWILNEGO

Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy wykonywanie zadań
i kompetencji zleconych gminie przez ustawy: prawo o aktach stanu cywilnego, kodeks rodzinny i opiekuńczy, o zmianie imion i nazwisk oraz przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkobierców, a w szczególności:

 1. Rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów.
 2. Wydawania odpisów skróconych i zupełnych z posiadanych ksiąg aktów stanu cywilnego.
 3. Przechowywanie ksiąg stanu cywilnego, akt zbiorowych oraz ich uzupełnianie.
 4. Wydawanie decyzji i zaświadczeń wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego.
 5. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa.
 6. Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  oraz nazwiskach przyszłych małżonków i ich dzieci do ślubów wyznaniowych.
 7. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą.
 8. Dokonywanie transkrypcji aktów zagranicznych (urodzeń, małżeństw, zgonów).
 9. Organizowanie uroczystości jubileuszowych długoletniego pożycia małżeńskiego.
 10. Ochrona danych osobowych.
 11. Orzekanie w sprawach zmian imion i nazwisk, ustalania pisowni imion i nazwisk, dostosowania pisowni imion i nazwisk do zasad pisowni polskiej.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Urzędu Stanu Cywilnego
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Adam Krasicki
Data publikacji:05.04.2018 09:54
Informację aktualizował:Adam Krasicki
Data aktualizacji:05.04.2018 09:54