Zakup, dostawa i ustawienie koszy ulicznych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.31.2018

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Zakup, dostawa i ustawienie koszy ulicznych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Miasta Ustroń:

 1. Koszy ulicznych na odchody zwierzęce typu REKS MAX w ilości 3 sztuk wykonanych z blachy ocynkowanej, malowanych proszkowo na kolor ciemno zielony i wyposażonych w:
 1. stabilną ramę umożliwiającą zakotwiczenie i przykręcanie ich do podłoża,
 2. zamek zamykany na klucz,
 3. otwór zabezpieczony klapką,
 4. opis informujący o przeznaczeniu,
 5. wewnętrzne ocynkowane wiadro ułatwiające opróżnianie o pojemności 50 l,
 6. zasobnik otwierany na klucz na pakiety worków foliowych,

Dane techniczne kosza:

 • szerokość max: 38cm,
 • pojemnik na odpady: 29 cm,
 • zasobnik na worki: 8cm,
 • wysokość max: 150cm,

 

2. Przyulicznych koszy na śmieci w ilości 20 sztuk wyposażonych w:

 1. popielnicę, daszek,
 2. zamek zatrzaskowy otwierany za pomocą klucza,
 3. słupek z kotwą (bez kołnierza) do montowania do podłoża,

Dane techniczne kosza:

 • wysokość: 95 cm,
 • szerokość: 43cm,
 • pojemność: 35 litrów,
 • waga: ok. 15 kg

 

 1. Betonowych koszy na śmieci w ilości 30 sztuk wraz z ich ustawieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, o następujących parametrach:
 1. Pojemność: 70 litrów,
 2. Wymiary: wysokość 75 cm, średnica 51 cm,
 3. Kolor: grys granitowy

 

 1. Metalowych wkładów pasujących do betonowych koszy ulicznych opisanych w pkt 3 w ilości 20 sztuk
 2. Woreczków na psie odchody w ilości 60000 sztuk, pasujących do koszy na psie odchody typu „Szarik Max”, wykonanych z biodegradowalnej folii, zgrzewanych w pakiety (ilość woreczków w pakiecie do 50 szt). Woreczki posiadają otwory w zawieszce (dla wieszaków o rozstawie od 110 do 170 mm) oraz perforowaną linię zgrzewu umożliwiającą łatwe oderwanie pojedynczego worka od zestawu,

 

Kosze typu REX MAX (pozycja 1), kosze przyuliczne na śmieci (pozycja 2), wkłady metalowe na śmieci (pozycja 3) i woreczki na psie odchody (pozycja 5) zostaną dostarczone w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Betonowe kosze uliczne (pozycja 4) Wykonawca ustawi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy, nieużywany przed dniem dostawy.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Monika Maksymczak, Ireneusz Berek

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.31.2018 – Zakup, dostawa i ustawienie koszy ulicznych

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 07.06.2018 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Ustroń, dn. 30.05.2018

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup, dostawa i ustawienie koszy ulicznych
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.05.2018 12:54