Protokół Nr XXXVI/2018 z Sesji Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Protokół Nr XXXVI/2018 z Sesji Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2018 r. w załączniku.

Zał. nr 9 - uchwała http://www.ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=17692&idmp=692&r=o

Zał. nr 10 - uchwała http://www.ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=17693&idmp=692&r=o

Zał. nr 11 - uchwała http://www.ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=17694&idmp=692&r=o

Zał. nr 12 - uchwała http://www.ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=17695&idmp=692&r=o

Zał. nr 13 - uchwała http://www.ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=17696&idmp=692&r=o

Zał. nr 14 - uchwała http://www.ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=17697&idmp=692&r=o

Zał. nr 20 przebieg obrad na płycie CD do wglądu w biurze Rady Miasta.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr XXXVI/2018 z Sesji Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2018 14:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
06.07.2018 09:34 Edycja dokumentu (Magdalena Fober)
03.07.2018 13:50 Edycja dokumentu (Magdalena Fober)
03.07.2018 13:46 Dodano załącznik "Zał. nr 19 - Informacja w spr.
przeprowadzonych zamówień (konkursów ofert)"

(Magdalena Fober)
03.07.2018 13:46 Dodano załącznik "Zał. nr 18 - Informacja w spr.
przeprowadzonych zamówień publicznych"

(Magdalena Fober)
03.07.2018 13:45 Dodano załącznik "Zał. nr 17 - Sprawozdanie z realizacji
zarządzeń"

(Magdalena Fober)
03.07.2018 13:45 Dodano załącznik "Zał. nr 16 - Sprawozdanie z realizacji
uchwał"

(Magdalena Fober)
03.07.2018 13:44 Dodano załącznik "Zał. nr 15 - Sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej"

(Magdalena Fober)
03.07.2018 13:44 Dodano załącznik "Zał. nr 8 - Wyniki z przeprowadzonych
konsultacji społecznych"

(Magdalena Fober)
03.07.2018 13:43 Dodano załącznik "Zał. nr 7 - Informacja nt. oczyszczalni
ścieków"

(Magdalena Fober)
03.07.2018 13:42 Dodano załącznik "Zał. nr 6 - Ocena zasobów pomocy
społecznej za rok 2017 dla gminy Ustroń"

(Magdalena Fober)
03.07.2018 13:41 Dodano załącznik "Zał. nr 5 - Sprawozdanie z realizacji
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok
2017"

(Magdalena Fober)
03.07.2018 13:40 Dodano załącznik "Zał. nr 4 - Informacja o stanie
bezpieczeństwa w mieście"

(Magdalena Fober)
03.07.2018 13:40 Dodano załącznik "Zał. nr 3 - Przygotowanie miasta do
sezonu letniego"

(Magdalena Fober)
03.07.2018 13:39 Dodano załącznik "Zał. nr 2 - porządek obrad"
(Magdalena Fober)
03.07.2018 13:39 Dodano załącznik "Zał. nr 1 - listy obecności"
(Magdalena Fober)
02.07.2018 14:06 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)