OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu.

Dotyczy:
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą : rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz pompownią wody w Ustroniu przy ul. Źródlanej na terenie działek nr 3471/3, 3471/2, 3456/38, 4937/1, 3456/37, 4942/2, 3445/2, 3445/3, 3444/1, 4929/1.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegoi
Podmiot udostępniający informację:Wydział Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Jarosław Grzybowski
Data publikacji:07.08.2018 14:32
Informację aktualizował:Jarosław Grzybowski
Data aktualizacji:22.08.2018 00:00