wersja do wydruku Andrzej Gala 30.08.2018 13:09

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA USTROŃ

o przyjęciu dokumentu

oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

 

            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zmianami ),

zawiadamiam o uchwaleniu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie ulicy Równica, na działkach nr: 3985/44, 3985/16, 3985/17, 3985/18, 3985/19, 3985/54 i 3985/56

 (Uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XXXVIII/468/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.)

 

Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1, pok. 31.

Treść ww. dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Ustroń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Andrzej Gala
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.08.2018 13:09