Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 13 września 2018 r.

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 13 września 2018 r. w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 13 września 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2018 15:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
12.09.2018 14:49 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie powołania
doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
12.09.2018 14:48 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nadania
wyróżnienia ,,Za zasługi dla Miasta Ustronia" członkom
Estrady Ludowej ,,Czantoria""

(Magdalena Fober)
12.09.2018 14:46 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli"

(Magdalena Fober)
12.09.2018 14:46 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
regulaminu korzystania z kompleksu sportowego w Ustroniu
przy ul. Sportowej 5"

(Magdalena Fober)
12.09.2018 14:45 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie utworzenia
odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Ustroń w
wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i
rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast"

(Magdalena Fober)
12.09.2018 14:45 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz odstapienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu"

(Magdalena Fober)
12.09.2018 14:44 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki
Termy Ustroń spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Ustroniu w organizacji"

(Magdalena Fober)
12.09.2018 14:43 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie
gminnym"

(Magdalena Fober)
12.09.2018 14:43 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie
gminnym"

(Magdalena Fober)
12.09.2018 14:42 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę nieruchomości"

(Magdalena Fober)
12.09.2018 14:41 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na przyjęcie darowizny"

(Magdalena Fober)
12.09.2018 14:41 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nabycia w
drodze darowizny nieruchomości od Skarbu Państwa"

(Magdalena Fober)
12.09.2018 14:40 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nabycia w
drodze darowizny nieruchomości od Województwa Śląskiego,
położonych w pasie drogi ul. Zdrojowej"

(Magdalena Fober)
12.09.2018 14:39 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze
bezprzetargowej"

(Magdalena Fober)
12.09.2018 14:39 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nabycia
nieruchomości w drodze kupna"

(Magdalena Fober)
12.09.2018 14:38 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły w
wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu
zadań oświatowych"

(Magdalena Fober)
12.09.2018 14:36 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów w
opłacie targowej"

(Magdalena Fober)
12.09.2018 14:35 Edycja dokumentu (Magdalena Fober)
11.09.2018 15:02 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym
zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej"

(Magdalena Fober)
11.09.2018 15:01 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
11.09.2018 15:00 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)