OGŁOSZENIE - KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO UL. RYNEK 2A/1

Burmistrz Miasta Ustroń ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego znajdującego się w Ustroniu przy ul. Rynek 2a/1 o powierzchni użytkowej 18,50 m2 na czas oznaczony do 3 lat. Preferowany rodzaj działalności to działalność handlowa – sprzedaż pamiątek, wyrobów regionalnych, itp.

Cena wywoławcza czynszu najmu  wynosi 30,00 zł/m2/ m-c/ netto + podatek VAT.  

Oferta powinna zawierać:

  • proponowaną wysokość czynszu najmu,
  • opis proponowanej działalności.

Pisemne oferty należy składać w zalakowanej kopercie do dnia
5 października 2018 roku do godz. 1500 w biurze podawczym Urzędu Miasta
(pok. nr  4).

Burmistrz Miasta Ustroń zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert.

Osoba wygrywająca konkurs oprócz czynszu najmu ponosić będzie opłaty za wodę, ścieki i energię elektryczną wg wskazań liczników oraz podatek od nieruchomości. Opłaty za wywóz śmieci najemca będzie regulował wg odrębnej umowy zawartej pomiędzy przewoźnikiem, a najemcą.

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu
33 8579321 lub 602 344 581.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE - KONKURS OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO UL. RYNEK 2A/1
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Jarosław Pobożny
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.09.2018 10:29