wersja do wydruku Marcin Chmiel 14.09.2018 14:44

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania

Zgłoszeń kandydatów należy dokonywać zgodnie z UCHWAŁĄ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Osobami uprawnionymi do zagłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych są:

1. Pełnomocnicy zarejestrowanych komitetów wyborczych;

2. Osoby upoważnione przez pełnomocników zarejestrowanych komitetów wyborczych:

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są przez:

1. Urzędnika Wyborczego w godzinach jego urzędowania (UM Ustroń pokój nr 41);

2. Inspektora Wydziału SOiZK w godzinach pracy UM poza godzinami urzędowania Urzędnika Wyborczego (UM Ustroń pokój nr 43).

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborzcych ds. przeprowadzenia głosowania oraz ds. ustalania wyników głosowania upływa w dniu 21 września 2018 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Marcin Chmiel
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.09.2018 14:44