OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu
Dotyczy:

postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą : rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz pompownią wody w Ustroniu przy ul. Źródlanej na terenie działek nr 3471/3, 3471/2, 3456/38, 4937/1, 3456/37, 4942/2, 3445/2, 3445/3, 3444/1, 4929/1

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Jarosław Grzybowski
Data publikacji:20.09.2018 13:34
Informację aktualizował:Jarosław Grzybowski
Data aktualizacji:05.10.2018 00:00