Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 289/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2018 r. w dniach od 24 września 2018 r. do 28 września 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczące projektu aktu prawa miejscowego uchylającego akt prawa miejscowego w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz projektu aktu prawa miejscowego uchylającego akt prawa miejscowego w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektów aktów prawa miejscowego. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Izabela Szlęzak.     Link do strony konsultacji: https://konsultacje.ustron.pl/

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 289/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2018 r. w dniach od 24 września 2018 r. do 28 września 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczące projektu aktu prawa miejscowego uchylającego akt prawa miejscowego w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz projektu aktu prawa miejscowego uchylającego akt prawa miejscowego w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Justyna Stępień
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.09.2018 10:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
24.09.2018 10:17 Edycja dokumentu (Justyna Stępień)
24.09.2018 10:09 Edycja dokumentu (Justyna Stępień)
24.09.2018 10:09 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 289_2018
Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2018 r. w
sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu aktu prawa
miejscowego uchylającego akt prawa miejscowego" na
"Zarządzenie nr 289/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia
19 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
projektu aktu prawa miejscowego uchylającego akt prawa
miejscowego"

(Justyna Stępień)
24.09.2018 10:08 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 289_2018 Burmistrza
Miasta Ustroń z dnia 19 września 2018 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji projektu aktu prawa miejscowego
uchylającego akt prawa miejscowego"

(Justyna Stępień)
24.09.2018 10:08 Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały
uchylającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych"

(Justyna Stępień)
24.09.2018 10:07 Dodano załącznik "Uzasadnienie do projektu uchwały
uchylającej uchwałę w sprawie określenia dodatkowych
usług świadczonych przez gminę w zakresie odierania
odpadów komunalnych"

(Justyna Stępień)
24.09.2018 10:07 Dodano załącznik "Projekt uchwały uchylającej uchwałę
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych"

(Justyna Stępień)
24.09.2018 10:06 Utworzenie dokumentu. (Justyna Stępień)