UCHWAŁA NR XXXIX/505/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parkingów położonych poza drogami publicznymi w Ustroniu w załączniku.

 

UWAGA

Uchwała uchylająca uchwałę nr III/48/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.

 

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.526.2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w części określonej w § 4 ust.2, § 6 pkt 1 i 6, § 9 i § 10 załącznika do uchwały.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXIX/505/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parkingów położonych poza drogami publicznymi w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Data publikacji:28.09.2018 15:08
Informację aktualizował:Magdalena Fober
Data aktualizacji:31.07.2019 11:43