OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu
Dotyczy:

postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą : budowa sieci oświetlenia drogowego nn-0,4kV w Ustroniu [obręb Nierodzim] przy ul. Wiejskiej na terenie działek nr : 641/2, 44/14, 665

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Jarosław Grzybowski
Data publikacji:02.10.2018 11:58
Informację aktualizował:Jarosław Grzybowski
Data aktualizacji:17.10.2018 00:00