Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 18 października 2018 r.

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 18 października 2018 r. w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 18 października 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.10.2018 10:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
26.10.2018 07:35 Edycja dokumentu (Magdalena Fober)
12.10.2018 10:45 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie skargi na
działalność Burmistrza Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
12.10.2018 10:44 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia herbu,
flagi, banneru, znaku graficznego – logo, pieczęci i
hejnału Miasta Ustroń oraz zasad ich używania"

(Magdalena Fober)
12.10.2018 10:43 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2019"

(Magdalena Fober)
12.10.2018 10:43 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Ustroń"

(Magdalena Fober)
12.10.2018 10:42 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nadania
wyróżnienia ,,Za zasługi dla Miasta Ustronia" członkom
Ustrońskiego Chóru Ewangelickiego działającego przy
parafii Ewangelicko -Augsburskiej Ap. Jakuba Starszego w
Ustroniu"

(Magdalena Fober)
12.10.2018 10:41 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyznania
Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2018 - Srebrnej Cieszynianki"

(Magdalena Fober)
12.10.2018 10:41 Dodano załącznik "Projekt uchwały uchylający uchwałę w
sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług
świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia
oraz wysokości cen za te usługi"

(Magdalena Fober)
12.10.2018 10:40 Dodano załącznik "Projekt uchwały uchylający uchwałę w
sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi"

(Magdalena Fober)
12.10.2018 10:40 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
„Programu Polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata
2019-2021”"

(Magdalena Fober)
12.10.2018 10:39 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej"

(Magdalena Fober)
12.10.2018 10:38 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zwolnień z
podatku rolnego w 2019 roku"

(Magdalena Fober)
12.10.2018 10:35 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zwolnień z
podatku od nieruchomości w 2019 roku"

(Magdalena Fober)
12.10.2018 10:34 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019"

(Magdalena Fober)
12.10.2018 10:33 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym
zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej"

(Magdalena Fober)
12.10.2018 10:32 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
12.10.2018 10:30 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie miasta na rok 2018"

(Magdalena Fober)
12.10.2018 10:22 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze
bezprzetargowej"

(Magdalena Fober)
12.10.2018 10:21 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)