UCHWAŁA NR XL/516/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 18 października 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w załączniku.

 

UWAGA

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.601.2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XL/516/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 18 października 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Data publikacji:31.10.2018 08:30
Informację aktualizował:Magdalena Fober
Data aktualizacji:31.07.2019 11:37