UCHWAŁA NR XL/517/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 18 października 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi w załączniku.

UWAGA

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.606.2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XL/517/2018 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 18 października 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Fober
Data publikacji:31.10.2018 08:32
Informację aktualizował:Magdalena Fober
Data aktualizacji:31.07.2019 11:41