Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 8 listopada 2018 r.

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 8 listopada 2018 r. w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 8 listopada 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.11.2018 14:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
08.11.2018 08:41 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie
gminnym"

(Magdalena Fober)
08.11.2018 08:40 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie częściowego
zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"

(Magdalena Fober)
08.11.2018 08:40 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawek opłat"

(Magdalena Fober)
08.11.2018 08:36 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w
Ustroniu w rejonie góry Równica"

(Magdalena Fober)
07.11.2018 15:06 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu"

(Magdalena Fober)
07.11.2018 15:05 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustanowienia
służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym"

(Magdalena Fober)
07.11.2018 15:04 Dodano załącznik "Projekt uchwały sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas
oznaczony dłuższy niż trzy lata i odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu"

(Magdalena Fober)
07.11.2018 15:04 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na
2019 rok"

(Magdalena Fober)
07.11.2018 15:03 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zarządzenia
inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku
rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu
pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej"

(Magdalena Fober)
07.11.2018 15:02 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
07.11.2018 15:01 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie miasta na rok 2018"

(Magdalena Fober)