Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Podmiot udostępniający informację:Wydział Mieszkaniowy - UM Ustroń
Informację opublikował:Aleksandra Nowak
Data publikacji:08.11.2018 10:19
Informację aktualizował:Aleksandra Nowak
Data aktualizacji:08.11.2018 10:20