Burmistrz Miasta Ustroń podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Zarządzenia nr 385/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne w dniach od 10 do 13 grudnia 2018r z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi.

Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej Miasta, gdzie osoby zainteresowane mogą przedstawić swoje stanowisko odnośnie ww. projektów aktów prawa miejscowego. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Izabela Szlęzak

 

Link do strony konsultacji:  https://konsultacje.ustron.pl/

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 385/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w sprawie okreslenia szczegółowe sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadow w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Środowiska i Rolnictwa - UM Ustroń
Informację opublikował:Justyna Stępień
Data publikacji:10.12.2018 09:27
Informację aktualizował:Justyna Stępień
Data aktualizacji:10.12.2018 10:17