Zarządzenie w załączniku

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie nr 409/2018 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert o dotację na realizację zadań publicznych określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Podmiot udostępniający informację:
Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.01.2019 08:51
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
04.01.2019 08:52