Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 31 stycznia 2019 r.

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 31 stycznia 2019 r. w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 31 stycznia 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.01.2019 14:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
28.01.2019 14:43 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie powołania
Rady Muzeum przy Muzeum Ustrońskim im. J. Jarockiego w
Ustroniu"

(Magdalena Fober)
28.01.2019 14:42 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nadania
wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia”
Kajetanowi Kajetanowiczowi"

(Magdalena Fober)
28.01.2019 14:42 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie uchwalenia
regulaminu korzystania z parkingów położonych poza
drogami publicznymi w Ustroniu"

(Magdalena Fober)
28.01.2019 14:41 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustanowienia
służebności przesyłu na gruncie gminnym"

(Magdalena Fober)
28.01.2019 14:41 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nabycia w
drodze darowizny nieruchomości położonej w części pasa
drogowego przedłużenia ulicy Topolowej"

(Magdalena Fober)
28.01.2019 14:40 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w drodze
bezprzetargowej"

(Magdalena Fober)
28.01.2019 14:39 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych"

(Magdalena Fober)
28.01.2019 14:39 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego
na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad
zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023"

(Magdalena Fober)
28.01.2019 14:38 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Ustroń na
lata 2019-2021"

(Magdalena Fober)
28.01.2019 14:37 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie upoważnienia
Burmistrza Miasta Ustroń do złożenia wniosku o
dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD
II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia
rozwoju elektromobilności”"

(Magdalena Fober)
28.01.2019 14:36 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym
zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej"

(Magdalena Fober)
28.01.2019 14:35 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach"

(Magdalena Fober)
28.01.2019 14:35 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
28.01.2019 14:14 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)