OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu

Dotyczy:
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą :: rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego w Ustroniu w rejonie ul. Hutniczej na terenie  działek nr : 245/10, 245/11, 254/19, 254/20, 254/21 (obręb Ustroń).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Jarosław Grzybowski
Data publikacji:26.02.2019 12:44
Informację aktualizował:Jarosław Grzybowski
Data aktualizacji:13.03.2019 00:06