OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - w załączeniu
Dotyczy:

postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą : rozbudowa sieci gazowej śr/c wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Ustroniu w rejonie ul. Skalica na terenie  działek nr : 2881, 4902/6, 2882/9, 2882/10, 2882/1, 2883/1, 2877/1, 2876/1, 2870/1, 2871/2, 2865/2, 2866/3, 2808/10, 2849/1, 2849/4, 2848/7, 2848/8, 2851/9, 2851/10, 2851/1, 2851/7, 2851/11, 2850/2, 2848/9, 2848/12, 4949/10, 2826/1, 2846/2, 4949/11, 2845/2, 2841/4, 2842/6, 2839/5, 2839/10, 2842/3, 2840/2, 2840/1 (wszystkie obręb Ustroń).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Jarosław Grzybowski
Data publikacji:13.03.2019 08:05
Informację aktualizował:Jarosław Grzybowski
Data aktualizacji:28.03.2019 00:02