Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 marca 2019 r.

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 marca 2019 r. w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 28 marca 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.03.2019 07:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
22.03.2019 07:49 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustanowienia
służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym"

(Magdalena Fober)
22.03.2019 07:49 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie
gminnym"

(Magdalena Fober)
22.03.2019 07:48 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu
Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej oraz gór
Palenica, Palenica Mała i Orłowa"

(Magdalena Fober)
22.03.2019 07:47 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2019
r.”"

(Magdalena Fober)
22.03.2019 07:47 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ustalenia
planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych
szkół podstawowych na obszarze Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
22.03.2019 07:46 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
Miasta Ustroń na temat budżetu Miasta Ustroń na 2020 rok"

(Magdalena Fober)
22.03.2019 07:46 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na dofinansowanie
Centrum Psychiatrii w Katowicach – Oddział Leczenia
Uzależnień od Alkoholu i Poradnia Lecznictwa Odwykowego w
Skoczowie"

(Magdalena Fober)
22.03.2019 07:45 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta
Bielska – Białej na dofinansowanie działalności
Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku
– Białej"

(Magdalena Fober)
22.03.2019 07:45 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu
Cieszyńskiego na realizację zadania „Prowadzenie
Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych
Przemocą w Rodzinie”"

(Magdalena Fober)
22.03.2019 07:44 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przekazania w
roku 2019 środków finansowych na Wojewódzki Fundusz
Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w
Ustroniu"

(Magdalena Fober)
22.03.2019 07:44 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym
zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej"

(Magdalena Fober)
22.03.2019 07:43 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach"

(Magdalena Fober)
22.03.2019 07:43 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego"

(Magdalena Fober)
22.03.2019 07:42 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
22.03.2019 07:41 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)