ZADANIA REFERATU INFORMATYKI

 1. Zarządzanie infrastrukturą informatyczną urzędu.
 2. Zarządzanie funkcjonowaniem i kontrolą legalności oprogramowania urzędu.
 3. Zarządzanie wdrażaniem i funkcjonowaniem polityk bezpieczeństwa w systemach informatycznych.
 4. Administracja oraz ewidencjonowanie i archiwizowanie baz danych dokumentacji elektronicznej w Systemie Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP).
 5. Administracja techniczna serwisem internetowym Miasta Ustroń.
 6. Przygotowywanie dokumentacji zakupów związanych z informatyzacją urzędu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
 7. Nadzór nad ochroną danych osobowych w systemach informatycznych.
 8. Nadzór nad zasobami danych i baz danych.
 9. Administrowanie zasobami sieciowymi i bazami danych urzędu.
 10. Prowadzenie szkoleń dla pracowników urzędu w zakresie użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania w zakresie technicznym.
 11. Nadzór nad ewidencją ilościowo-wartościową sprzętu i sieci  teleinformatycznych oraz wartości niematerialnych i prawnych.”

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania Referatu Informatyki
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Adam Krasicki
Data publikacji:01.04.2019 14:23
Informację aktualizował:Adam Krasicki
Data aktualizacji:01.04.2019 14:38