ZADANIA WYDZIAŁU ADMINISTRACJI ELEKTRONICZNEJ

 1. Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem systemów informatycznych urzędu.
 2. Określenie zakresu informatyzacji oraz planowanie rozwoju systemów informatycznych urzędu.
 3. Zapewnienia, zarządzania i utrzymywania: sprzętu komputerowego, serwerów, oprogramowania, dostępu do sieci transmisji danych, usług sieciowych oraz systemów zintegrowanych dla komórek  organizacyjnych i stanowisk pracy urzędu.
 4. Zakup i opiniowanie pod względem technicznym programów po wcześniejszej akceptacji funkcjonalności oraz wartości merytorycznej przez odpowiednie komórki organizacyjne urzędu.
 5. Wykonywanie prac związanych z modyfikacją istniejących programów wynikających ze zmian technicznych, stanu prawnego i przepisów dotyczących zadań administracji samorządowej po wcześniejszej akceptacji funkcjonalności oraz wartości merytorycznej przez odpowiednie komórki organizacyjne urzędu.
 6. Przygotowywanie dokumentacji zakupów związanych z informatyzacją urzędu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
 7. Zapewnienia legalności stosowanego oprogramowania oraz bezpieczeństwa  systemów informatycznych w komórkach organizacyjnych i na stanowiskach pracy urzędu.
 8. Wdrażania i stosowania zasad bezpieczeństwa informatycznego oraz ochrona danych w komórkach organizacyjnych i stanowiskach pracy urzędu.
 9. Administrowanie zasobami sieciowymi i bazami danych urzędu.
 10. Nadzór nad ewidencją ilościowo-wartościową sprzętu i sieci  teleinformatycznych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 11. Prowadzenie szkoleń dla pracowników urzędu w zakresie użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania w zakresie technicznym.
 12. Administracja techniczna Biuletynem Informacji Publicznej.
 13. Administracja techniczna serwisem internetowym Miasta Ustroń.
 14. Administracja techniczna systemem sprawozdawczym GUS.
 15. Administracja oraz ewidencjonowanie i archiwizowanie baz danych dokumentacji elektronicznej w Systemie Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP).
 16. Koordynowania prac w zakresie budowy miejskiego systemu informatycznego.
 17. Koordynowania prac w zakresie budowy miejskiego systemu monitoringu.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zadania Wydziału Administracji Elektronicznej
Podmiot udostępniający informację:
UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
01.04.2019 14:24
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
01.04.2019 14:46

Rejestr zmian dokumentu