ZADANIA SAMODZIELNEGO STANOWISKA

DS. WIZERUNKU MIASTA I KOMUNIKACJI Z MEDIAMI

 1. Opracowanie i realizacja polityki promocyjnej Miasta, kształtowanie wizerunku i marki miasta "Ustroń".
 2. Bieżąca analiza i ocena Miasta Ustroń z punktu widzenia strategicznego oraz komunikacyjnego: zarówno z punktu widzenia komunikacji wewnętrznej,
  jak i zewnętrznej.
 3. Pełnienie funkcji opiniotwórczej, doradczej w obszarze strategii i rozwoju Miasta Ustroń.
 4. Doradztwo Burmistrzowi Miasta Ustroń w sprawach strategicznych dla realizacji działań priorytetowych dla Miasta Ustroń.
 5. Analiza materiałów, działań, wydarzeń, oraz wskazywanie tych, na które powinien być obecny Burmistrz Miasta Ustroń ze względu na ważny interes miejski czy społeczny w ujęciu horyzontalnym zarówno krótko jak i długoterminowym.
 6. Współpraca z Wydziałami Urzędu Miasta Ustroń przy realizacji polityki informacyjnej Miasta Ustroń.
 7. Reprezentowanie Miasta Ustroń w kontaktach zewnętrznych na rynkach lokalnych, regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych.
 8. Udział w pracach zespołów, komisji, związków i innych gremiów zgodnie
  z odrębnymi dyspozycjami Burmistrza Miasta Ustroń.
 9. Wykonywanie innych zadań, działań mających wpływ na wizerunek, a także na politykę informacyjną Miasta Ustroń.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania samodzielnego stanowiska ds. wizerunku miasta i komunikacji z mediami
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Adam Krasicki
Data publikacji:01.04.2019 14:27
Informację aktualizował:Joanna Olszar
Data aktualizacji:01.06.2021 13:31