OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA USTROŃ

 

o przyjęciu dokumentu

oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

 

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam o uchwaleniu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu w rejonie ul. Turystycznej i Wczasowej oraz gór Palenica, Palenica Mała i Orłowa

 (Uchwała Rady Miasta Ustroń Nr V/74/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 marca 2019 r.)

 

Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2, oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy – zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1.

Treść ww. dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Ustroń.

 

 

Burmistrz Miasta

Przemysław Korcz

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Jarosław Grzybowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.05.2019 10:38