Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 maja 2019 r.

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 maja 2019 r. w załączniku oraz na stronie: https://esesja.pl/46905

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 30 maja 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.05.2019 15:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
30.05.2019 11:56 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie
kosztów inwestycji, polegających na usunięciu i
unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu
Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
30.05.2019 11:55 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie uchwalenia
regulaminu korzystania z parkingów położonych poza
drogami publicznymi w Ustroniu"

(Magdalena Fober)
30.05.2019 11:54 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze"

(Magdalena Fober)
30.05.2019 11:54 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz
określenia przedmiotu jej działania"

(Magdalena Fober)
30.05.2019 11:53 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na przyjęcie darowizny"

(Magdalena Fober)
30.05.2019 11:53 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków
i trybu wspierania finansowego sportu na terenie Miasta
Ustroń"

(Magdalena Fober)
30.05.2019 11:52 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Osiedla
Zawodzie"

(Magdalena Fober)
30.05.2019 11:52 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Osiedla
Ustroń Górny"

(Magdalena Fober)
30.05.2019 11:52 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Osiedla
Ustroń Dolny"

(Magdalena Fober)
30.05.2019 11:51 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Osiedla
Ustroń Centrum"

(Magdalena Fober)
30.05.2019 11:51 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Osiedla
Poniwiec"

(Magdalena Fober)
30.05.2019 11:50 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Osiedla
Polana"

(Magdalena Fober)
30.05.2019 11:50 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Osiedla
Nierodzim"

(Magdalena Fober)
30.05.2019 11:49 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Osiedla
Lipowiec"

(Magdalena Fober)
30.05.2019 11:49 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Osiedla
Hermanice"

(Magdalena Fober)
30.05.2019 11:48 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym
zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej"

(Magdalena Fober)
30.05.2019 11:48 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
30.05.2019 11:47 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie miasta na rok 2019"

(Magdalena Fober)
30.05.2019 11:46 Edycja dokumentu (Magdalena Fober)
30.05.2019 11:45 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustroń za 2018 rok"

(Magdalena Fober)
30.05.2019 11:45 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ustroń wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018"

(Magdalena Fober)
30.05.2019 11:44 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wotum
zaufania dla Burmistrza Miasta Ustroń za rok 2018"

(Magdalena Fober)
29.05.2019 15:02 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)