wersja do wydruku Andrzej Gala 12.06.2019 10:37

Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA USTROŃ

o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

 

            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm. ),

 

zawiadamiam o uchwaleniu:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ustronia Polany w rejonie ulicy Baranowej, odcinków ulic 3 Maja, Wiślańskiej, Wczasowej, Pod Grapą oraz góry Czantoria - etap 1

(Uchwała Rady Miasta Ustroń Nr VI/79/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 kwietnia 2019 r.)

wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Nr IFIII.4131.1.38.2019 z dnia 30 maja 2019 r.

 

            Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1, pok. 31.

Treść ww. dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Ustroń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Andrzej Gala
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2019 10:37