Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 czerwca 2019 r.

Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 czerwca 2019 r.  w załączeniu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał proponowane na sesję Rady Miasta na dzień 27 czerwca 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Magdalena Fober
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.06.2019 08:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
14.06.2019 09:00 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie odmowy
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego"

(Magdalena Fober)
14.06.2019 09:00 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie powołania
zespołu opiniującego kandydatów na ławników"

(Magdalena Fober)
14.06.2019 08:59 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej"

(Magdalena Fober)
14.06.2019 08:57 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w
Ustroniu"

(Magdalena Fober)
14.06.2019 08:57 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw lub najmu,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość"

(Magdalena Fober)
14.06.2019 08:56 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu
Jaszowcu, w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej,
Skalica i Równica"

(Magdalena Fober)
14.06.2019 08:55 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie nabycia w
drodze darowizny udziałów od osób fizycznych w
nieruchomości położonej w pasie drogi ul. Zdrojowej"

(Magdalena Fober)
14.06.2019 08:54 Dodano załącznik "Projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu"

(Magdalena Fober)
14.06.2019 08:54 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od
nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym
zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej"

(Magdalena Fober)
14.06.2019 08:53 Dodano załącznik "Projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń"

(Magdalena Fober)
14.06.2019 08:51 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Fober)